a

Facebook

Twitter

Copyright 2024 Zigana Köyü.
Tüm Hakları Saklıdır. by ZiganaWEB

8:00 - 19:00

Our Opening Hours Mon. - Fri.

975.789.098

Call Us For Free Consultation

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Zigana Dağındaki altyapı sorunu…

Zigana Köyü Derneği > Haberler  > Zigana Dağındaki altyapı sorunu…

Zigana Dağındaki altyapı sorunu…

Rumca “geçit” anlamına gelen Zigana Dağı, Torul İlçesi sınırlarında yer almakta olup ilçeye uzaklığı 19 kilometre, Gümüşhane şehir merkezine olan uzaklığı ise 54 kilometredir. Gümüşhane’nin en önemli turizm merkezi durumunda olan bölgenin marka değeri ve bilinirliği üst düzeyde olmakla birlikte, ortaya çıkan sorunlara günübirlik çözümler üretilmesi nedeniyle, turizm potansiyeli istenilen düzeye çıkartılamamaktadır.

Bölgede faaliyet gösteren işletmelerin geleneksel aile işletmeleri olmasından kaynaklanan sorunların yanı sıra,  planlı bir büyüme modeli uygulanmadığı, turizm potansiyeli farkına varılmadığından dolayı her geçen gün değer kaybı yaşanmaktadır. Şahsi değerlendirmelerimin ışığında öncelikli sorunlar ve yapılabilir öneriler şu şekilde sıralanabilir.

  1. Turizm merkezinde bir çöp sorunu mevcuttur. Ziyaretçilerin oluşturduğu çöp yığınları bir tarafa, işletmelerin düzenli bir çöp alım hizmeti olmaması nedeniyle gelişigüzel yerlere dökmeleri ciddi kirlilik ve buna bağlı olarak ta sağlık sorunu meydana getirmektedir.
  2. Turizm merkezinin enerji ihtiyacı için dikilmiş olan elektrik direklerinin oluşturduğu görsel kirlilik had safhadadır. Neredeyse otuz yıl önce çekilmiş olan hatlarda zamanla iyileştirme çalışmaları yapılmış olsa da bölgenin coğrafi şartları ve Turizm Merkezi olması nedeniyle hatların yeraltına alınması önem arz etmektedir.
  3. Güzel bir gün geçirmek umuduyla gelen ziyaretçiler yalnızca müşteri olarak değerlendirilmekte, turistin yemeğini yedikten sonra bir an önce gitmesi beklenmektedir. Sosyal, kültürel veya eğlence anlamında ki ihtiyaçlarına karşılık bulamayan ziyaretçinin de kalış süresi kısa olmaktadır.
  4. Turizm merkezinin marka değeri; ismi ve kaliteli etinden öteye geçmemekte, yenilik ve profesyonellik anlamında herhangi bir umut ta görülmemektedir.
  5. Turizm merkezinin hemen karşısında bulunan Değirmentaş yaylası yayla turizmi için son derece elverişli olmasına rağmen değerlendirilememektedir.  Yaylanın, mülkiyet sorunları ve altyapı eksiklikleri tamamlandığı takdirde turizm merkezine değer katacağı düşünülmektedir.
  6. Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğünde olan ve yöre halkı tarafından “Sığınak” olarak bilinen hizmet binası restore edilerek, küçük bir karayolları müzesi şeklinde hizmete sunulabilir.
  7. Aynı şekilde mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğünde bulunan binanın ahır olarak kullanılmasının önüne geçilmeli, sosyal donatı veya bir işletme olarak hizmete alınmalıdır.

Yapılacak etüt çalışması sonucunda daha birçok sorun tespit edilecektir. Sorunların yanı sıra Turizm Merkezine katkı yapacak değerler de ortaya çıkartılacaktır. Şu unutulmamalıdır ki, Doğu Karadeniz turizminin üssü konumunda bulunan Trabzon iline gelen turisti, Gümüşhane il merkezi ve ilçelerine çekebilmenin tek yolu Zigana’dan geçmektedir. Giriş kapısında güler yüz ile karşılamadığınız misafirin evin içine girmesini beklemek hayalcilik olur.

Gümüşkoza Haber-Hüseyin Özgün

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.